Fördelar och nackdelar med lågkolhydratdieter

Lågkolhydratdieter är inte bättre än andra dieter vid typ 2-diabetes. Det slår Pamela Dyson från universitetet i Oxford fast i en presentation vid en diabeteskonferens i Malmö på tisdagen.

I en genomgång av tidigare studier av lågkolhydratdieter presenterade hon fördelar och nackdelar med lågt kolhydratintag.

skriver www.diabetesportalen.se Sara Liedholm text

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt 

Under sitt föredrag gick Pamela Dyson igenom befintlig vetenskaplig evidens för  lågkolhydratdieternas effekter på viktminskning, blodfetter, och risk för hjärt- kärlsjukdom.


Hon delar in dieterna utifrån mängden kolhydrater per dag: mycket låg, ketonbildande, kost (20-50 gram/dag), lågkolhydratkost (<130 gram kolhydrater/dag) måttlig kolhyratkost (130-230 gram/dag) och hög kolhydratkost (230-330 gram/dag).


Forskning visar att lågkolhydratdieter leder till en snabb viktminskning de tre första månaderna men att viktkurvan därefter sakta vänder uppåt igen det första året.

Motsvarande resultat, eller till och med lite bättre, uppnår man emellertid med högkolhydratkost, visar Pamela Dysons genomgång. Efter tre år har samtliga återfått sin ursprungsvikt.
- I genomsnitt leder lågkolhydratdiet till en viktminskning på 4,8 kilo och det är frågan om det är av någon större betydelse för en person som väger 100 kilo, även om all viktminskning är positiv för en typ 2-diabetiker.

Inte mer mättat fett i lågkolhydratdieter
Pamela Dyson har inte funnit några bevis för att just lågkolhydratdieter skulle vara bättre i viktminskingsavseende jämfört med andra hälsosamma dieter såsom lågfettkost, kost med lågt GI eller Medelhavskost.


Hon avfärdar även att lågkolhydratdieterna skulle innebära större intag av mättade fetter, vilket hon förklarar med att mättat fett ofta kommer från mat som innehåller kolhydrater såsom kött och godis.
- Minskar man på intaget av kolhydrater minskar man också intaget av mättade fetter. Slutar man äta chips och kakor är det inte bara kolhydrater man drar ned på eftersom de även innehåller fett.
Pamela Dyson slår även fast att lågkolhydratkost inte har någon inverkan på det totala kolesterolet, HDL, LDL-koncentrationerna.
- Det finns dock lite, men väldigt begränsade bevis för att dieten sänker koncentrationen av triglycerider, men bara lite grand.
Hon konstaterar även att det inte finns någon studie som undersökt förhållandet mellan lågkolhydratkost och insjuknande i hjärtsjukdomar.

Njursvikt och benskörhet
I sin presentation kunde hon däremot lista ett antal mindre goda effekter av lågkolhydratdieter, bland annat negativa effekter på njurarna till följd av högt proteinintag och ökad risk för benskörhet på grund av kalciumförlust till följd av syraförgiftning och ketos.
- Ett begränsat kolhydratintag leder dessutom till mindre intag av fibrer och andra näringsämnen än vad som är önskvärt, säger Pamela Dyson..
- Hennes slutsats är att lågkolhydratdieter kan associeras med ökad risk för hjärt- kärlsjukdom
- Men det finns i dag inga bevis för att den dieten är bättre för en person med typ 2-diabetes än någon annan diet, säger Pamela Dyson.
Tvärtom menar hon att andra dieter kan vara minst lika gynsamma för viktminskning och att viktminskning alltid går hand i hand med förbättrad blodsockerkontroll och därmed minskad risk för hjärtsjukdomar.
En undersökning visar dessutom att bara ett fåtal skulle välja lågkolhydratdiet om de fick välja bland alla befintliga dieter.
- Så vilket råd ska vi ge våra patienter med typ 2-diabetes? Jag skulle säga att de ska välja en diet som passar dem och deras sätt att leva och istället erbjuda psykologiskt stöd för att förändra beteendemönster, avslutar Pamela Dyson.

Fotnot:
Översikten baseras på följande reviewer eller metaanalyser: Garg 1998, Kirk 2008, Kodama 2009, Ajala 2013, Van Wyk 2015 och Dyson 2015.

 

Fakta. Studien

Under perioden 1987–1991 fick Sverige en tillströmning av flyktingar som kom främst från Mellanöstern och Nordafrika. I syfte att förbättra integrationen placerades de runt om i landet av kommunala tjänstemän som, enligt forskarna, hade begränsad information om flyktingarnas bakgrunder.

Av de totalt 61 386 flyktingar (boende i olika typer av områden) som man följde upp mellan januari 2002 och december 2010, hade 4 553 (7,4 procent) utvecklat diabetes typ 2. Det kan jämföras med en uppskattad siffra på 4–6 procent för övriga befolkningen under samma tidsperiod.

Av de 28 785 flyktingar som bodde i socioekonomiska högriskområden hade 7,9 procent fått typ 2-diabetes. Det kan jämföras med 7,2 procent för flyktingar som bodde i ”måttligt utsatta områden” och 5,8 procent för dem som bodde i icke-utsatta områden.

Flyktingar som bor i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige har en ökad risk att utveckla diabetes typ 2. Det visar en ny stor amerikansk studie som undersökt kopplingen mellan flyktingars levnadsstandard och ohälsa, skriver Carin Ståhlberg i DN.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

I studien som presenteras i den brittiska medicintidskriften The Lancet på torsdagen har forskarna följt drygt 60.000 flyktingar mellan 25 och 50 år som kom till Sverige under perioden 1987–1991.

– Vi fann att flyktingar som bodde i sociala högriskområden hade en ökad risk att få diabetes typ 2 jämfört med dem som bodde i mindre utsatta områden, säger Justin White, läkare vid University of California, och en av forskarna bakom studien.

Enligt studien finns det flera och samverkande orsaker till att flyktingar riskerar att få diabetes typ 2. Det kan vara kronisk stress, begränsad inkomst och sysselsättning, att leva i ett segregerat och kriminellt belastat område samt inskränkt rörelsefrihet.

– Vår studie har en direkt betydelse för den pågående invandringen till Europa, säger Justin White. På grund av de historiskt höga antalen ankommande flyktingar – i kombination med den redan höga arbetslösheten – så möter flyktingarna mindre gästvänliga politiska och sociala miljöer. Våra data tyder på att beslut som rör överenskommelser och integration av invandrare kan få långsiktiga konsekvenser för deras hälsa. Och om flyktingarna inte får tillräckligt stöd initialt så kan dessa samhällen få betala priset för det decennier senare.

Den nya studien stödjer tidigare studier som pekat på en koppling mellan ohälsa – och då även hjärt- och kärlsjukdomar – och att vara bosatt i socialt utsatta områden.

I Folkhälsomyndighetens nyligen publicerade årsrapport om folkhälsan i Sverige konstateras också att livs- och levnadsvillkor, såsom just boendemiljö och psykosocial miljö, kan påverka hälsan negativt.

 

Just over a month after Novo Nordisk announced positive top-line results for liraglutide (Victoza, Novo Nordisk), showing that it significantly reduced the risk of major adverse cardiovascular events in the LEADER Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation of Cardiovascular Outcome Results—A Long Term Evaluation (LEADER) trial, the company has announced another positive study of a similar agent — both are glucagonlike peptide-1 (GLP-1) agonists for the treatment of type 2 diabetes; this time it is a once-weekly product called semaglutide, which is not yet approved anywhere.

The Trial to Evaluate Cardiovascular and Other Long-term Outcomes With Semaglutide in Subjects With Type 2 Diabetes(SUSTAIN-6) examines the long-term cardiovascular and other safety outcomes of 0.5-mg and 1.0-mg semaglutide, which was administered subcutaneously once weekly and compared with placebo, both in addition to standard of care, in approximately 3300 people with type 2 diabetes treated for 104 weeks.

"The trial achieved its primary end point of showing noninferiority of major cardiovascular events (MACE) with semaglutide compared with placebo, as well as a statistically significant reduction in cardiovascular risk," Novo Nordisk says in a press statement.

In the trial, around 250 MACE were accrued. The primary end point of the study was defined as the composite outcome of the first occurrence of cardiovascular death, nonfatal myocardial infarction, or nonfatal stroke.

The safety profile of semaglutide in SUSTAIN 6 "was as expected and consistent with previous semaglutide clinical studies," the company notes.

SUSTAIN-6 Will Be Presented, but Not at ADA

Full results of SUSTAIN-6 will be presented at an upcoming meeting, but asked whether this was likely to be the American Diabetes Association conference in New Orleans in June, a spokesperson told Medscape Medical News this was "not realistic."

The company is already gearing up to present the full results of LEADER at the ADA meeting, which are hotly anticipated by endocrinologists.

Although a prior trial, ELIXA, demonstrated no safety concerns with the GLP-1 agonist lixisenatide (Lyxumia, Sanofi), LEADER will be the first trial in which a GLP-1 agonist has shown cardiovascular benefit in the patient population — those with type 2 diabetes at high risk of cardiovascular events.

Liraglutide, a GLP-1 agonist administered by daily subcutaneous injection, has been on the market for some time for the treatment of type 2 diabetes and was more recently approved, at a higher dose, for the treatment of obesity (as Saxenda).

Liraglutide is now the third glucose-lowering agent to show cardiovascular benefit and the first of the GLP-1 class.

The first glucose-lowering drug to show a cardiovascular benefit was the sodium glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor empagliflozin (Jardiance, Boehringer Ingelheim/Lilly) in the Empagliflozin Cardiovascular Outcome Event Trial in Type 2 Diabetes Mellitus Patients (EMPA-REG) trial, reported at the European Association for the Study of Diabetes (EASD) meeting in Stockholm in September 2015.

 

And pioglitazone (Actos, Takeda Pharmaceuticals), also available generically now, demonstrated cardiovascular benefit over a decade ago in the Prospective Pioglitazone Clinical Trial in Macrovascular Events (PROactive) and more recently in in the IRIS study in patients with insulin resistance but not diabetes. However, the agent is also associated with higher rates of edema, weight gain, and heart failure, and there is still a question over its potential association with bladder cancer.

Filings for Semaglutide by Year-end; Oral Version in Development 

Novo Nordisk says it expects to file the once-weekly subcutaneous form of semaglutide for regulatory review in the United States and European Union in the fourth quarter of 2016.

 

"We are very encouraged by the potential for reduction of CV risk in people with type 2 diabetes with semaglutide based on the results of SUSTAIN-6. In addition to the strong efficacy profile, we have also established the safety profile for semaglutide by concluding the six SUSTAIN trials," Mads Krogsgaard Thomsen, executive vice president and chief science officer of Novo Nordisk, added in the statement. "With the strong results from SUSTAIN-6, we look forward to the regulatory filing of semaglutide."

Semaglutide is one of a number of once-weekly subcutaneous GLP-1 agonists available or in development.

Semaglutide is also being developed in an oral tablet version for treatment of type 2 diabetes — encouraging phase 2 results were reported with this formulation at the recent ENDO 2016 meeting. And semaglutide is being developed as a once-daily subcutaneous injection for the treatment of type 2 diabetes and weight management, the company adds.

 

SUSTAIN-6 is the culmination of a global phase 3 clinical development program for semaglutide injection, comprising six trials and encompassing more than 7000 people with type 2 diabetes.

The other trials were:

 • SUSTAIN-1: A 30-week efficacy and safety trial of semaglutide vs placebo in 388 drug-naive people with type 2 diabetes. The results were reported in July 2015.

 • SUSTAIN-2: A 56-week efficacy and safety trial of semaglutide vs sitagliptin (Januvia, Merck) once daily as add-on to metformin and/or a thiazolidinedione (TZD) in 1231 people with type 2 diabetes. The results were reported in December 2015.

 • SUSTAIN-3: A 56-week efficacy and safety trial of semaglutide vs 2.0-mg exenatide (Bydureon, AstraZeneca) once weekly as add-on to one to two oral antidiabetic drugs in 813 people with type 2 diabetes. The results were reported in September 2015.

 • SUSTAIN-4: A 30-week efficacy and safety trial of semaglutide vs insulin glargine once daily as add-on to metformin with or without sulfonylurea in 1089 insulin-naive people with type 2 diabetes. The results were reported in November 2015.

 • From www.medscape,com 

 • Nyhetsinfo

 • www red DiabetologNytt

 

Forskning och internationell erfarenhet visar att för framgångsrikt kvalitetsarbete

1. behövs det pålitliga data kring vårdens kvalitet.

2. det behövs personer på varje vårdenhet som på ett särskilt sätt arbetar med kvalitet och en central organisation som stöttar varje vårdenhet.

3. dessutom behöv det att ledningen aktivt frågar efter kvalitetsuppföljning.

I Sverige har vi ett fantastiskt diabetesregister i NDR och ofta, men inte alltid, finns det personer på varje vårdcentral och sjukhusmottagning som arbetar med sina egna data i NDR. Det centrala stödet för kvalitetsarbetet är svagt liksom ledningens efterfrågan på kvalitetsdata.

För att stödja vårdcentralerna i Region Jämtland Härjedalen i deras diabetesarbete har jag sedan två år hjälpt dem med att från NDR ta fram listor 3-4 ggr/år med födelsenummer på patienter med förhöjd risk för komplikationer. Tanken är att i första hand ta fram personer med riskkombinationer som kanske annars missas. Stödet ges till samtliga vårdcentraler, såväl privata som offentligt drivna och vid behov kan även råd kring behandlingen ges. Samtliga chefer har lämnat sitt skriftliga medgivande innan jag via NDR fått tillgång till inloggning till vårdcentralerna i regionen.

Fem olika riskgrupper identifieras via NDRs sökfunktion. Målet har varit att identifiera ett hanterligt antal individer i varje grupp. Sökkriterierna har utformats för att fånga ca 10 % av alla registrerade i varje grupp då det bedöms ge ett rimligt antal patienter att klara av. Riskgrupperna är

 • HbA1c > 70 mmol/mol
 • Systoliskt blodtryck ≥ 150 mmHg och LDL ≥ 2,5 mmol/l
 • Retinopati och systoliskt blodtryck ≥ 150 mmHg och HbA1c ≥ 52 mmol/mol
 • Ischemisk hjärtsjukdom och systoliskt blodtryck ≥ 140 mmHg och LDL ≥ 2,0 mmol/l
 • Tidigare CVL och systoliskt blodtryck ≥ 140 mmHg

Med varje riskgrupp följer även en förklaring på varför just de valda parametrarna finns med. För riskgruppen med retionopati enligt ovan står det som exempel ”Vid retinopati är inte bara bra HbA1c viktigt. Förändringarna progredierar snabbare om dessutom blodtrycket är förhöjt.”

Att ta fram listor och distribuera dem till regionens 28 vårdcentraler tre gånger per år tar sammanlagt ca 1 ½ dag. Listorna lämnas personligen över till respektive chefer en gång per år i samband med hälsovalets årliga kvalitetsuppföljning och övriga gånger skickas de med post. MLA eller diabetessköterskorna brukar sedan gå igenom listorna och tillse att behandlingsansvarig läkare ser över situationen. De flesta vårdcentraler arbetar aktivt med listorna vilket brukar märkas i den statistik som presenteras i ”knappen”.

Till nästa år hoppas jag att vi får en ”högriskknapp” i NDR som hjälper vården att snabbt plocka ut listor över individer med förhöjd komplikationsrisk. Förutom en knapp som automatiskt tar fram listor ungefär enligt ovan ser jag då även fram emot att mottagningens individer med hög risk enligt NDRs 5-års riskgenerator kan identifieras på samma sätt. Jag ser det som ett naturligt nästa steg för att ännu bättre utnyttja den potential till kvalitetsförbättring som finns i NDR. 

Mikael Lilja, Östersund
Distriktsläkare
Med dr
FoU-enheten
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
Svenska Läkaresällskapet
 
 
Den 31 augusti-1 september samlas några av världens främsta företrädare inom akademi och industri samt representanter för stat och vetenskapsmedia vid ett Berzelius symposium i Båstad i Skåne för att diskutera framtiden för precisionsmedicin inom typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdom.
– Många har väldigt höga förväntningar på möjligheterna för precisionsmedicin för att förebygga typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdom, säger Paul Franks, professor i epidemiologi vid Lunds universitet och initiativtagare till mötet.
Goda exempel på precisionsmedicin begränsas i dag huvudsakligen till sällsynta monogena sjukdomar, som beror på en enda gen, som MODY och lipodystrofi. 
– Men de är sk. proof-of-concept, dvs de utgör bevis för att konceptet fungerar, vilket behandlingen av sjukdomar där flera gener är inblandade kan dra nytta av. Diabetes och hjärt- kärlsjukdomar är komplexa sjukdomar. Kan de klassificeras och definieras med hjälp av biomarkörer framtagna med dagens, och framtidens, tekniker skulle komplexiteten i dessa sjukdomar minska och få dem att efterlikna sina monogena kusiner, säger Paul Franks. 
Sverige har intagit en tätposition när det gäller forskning och initiativ för ett förverkligande av individanpassad vård för diabetes och hjärt- kärlsjukdomar.
– Med de utmärkta kliniska register, biobanker, kunskap och teknik som finns i Sverige, har vi en enastående infrastruktur för precisionsmedicinsk forskning och klinisk praxis.
Faktum är att flera av världens största initiativ inom precisionsmedicin samordnas av svenska institutioner, och våra forskare är centrala för många av de globala nätverk för precisionsläkemedel i Europa och USA. Som en ledande nation på området är det viktigt att vi skapar forum för innovativa diskussioner; att vi främjar enighet och samarbete, och vi bör underlätta kunskapsöverföring och utbildning. Med mötet i Båstad försöker vi förverkliga dessa ambitioner, avslutar Paul Franks.
Fakta/Precisionsmedicin
För vuxna med hög risk för insjuknande bidrar en intensiv behandling med förbättrad kost och motion till att insjuknandet skjuts upp med omkring tre år, och att behovet av läkemedel (Metformin) fördröjs med 18 månader.
Den mänskliga biologin är komplicerad och variationen mellan människor är stor. Hur vi svarar på läkemedel och vilka komplikationer vi riskerar utveckla beror till stor del på vårt genetiska arv. Medan vissa patienter svarar mycket bra på sin behandling, svarar andra lite, eller inte alls. Under tiden fortskrider sjukdomen och så småningom utvecklas allvarliga och livshotande komplikationer såsom skador på ögon, njurar, nerver och hjärta och kärl. Det finns därför ett akut behov av att utveckla innovativa och effektiva förebyggande behandlingsstrategier.
Information och anmälan till Berzelius symposiet:
 
Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränserna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2015 hålls den den 3-4 december i Stockholm. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt

Association Between Use of Lipid-Lowering Therapy and Cardiovascular Diseases and Death in Individuals With Type 1 Diabetes

Abstract

OBJECTIVE To evaluate the effect of lipid-lowering therapy (LLT) in primary prevention on cardiovascular disease (CVD) and death in type 1 diabetes.

RESEARCH DESIGN AND METHODS We used the Swedish National Diabetes Register to perform a propensity score–based study. Propensity scores for treatment with LLT were calculated from 32 baseline clinical and socioeconomic variables. The propensity score was used to estimate the effect of LLT in the overall cohort (by stratification).

We estimated risk of acute myocardial infarction, stroke, coronary heart disease, and cardiovascular and all-cause mortality in individuals with and without LLT using Cox regression. A total of 24,230 individuals included in 2006–2008 with type 1 diabetes without a history of CVD were followed until 31 December 2012; 18,843 were untreated and 5,387 treated with LLT (97% statins). The mean follow-up was 6.0 years.

RESULTS The propensity score allowed balancing of all 32 covariates, with no differences between treated and untreated after accounting for propensity score.

Hazard ratios (HRs) for treated versus untreated were as follows:

cardiovascular death 0.60 (95% CI 0.50–0.72),

all-cause death 0.56 (0.48–0.64),

fatal/nonfatal stroke 0.56 (0.46–0.70),

fatal/nonfatal acute myocardial infarction 0.78 (0.66–0.92),

fatal/nonfatal coronary heart disease 0.85 (0.74–0.97),

and fatal/nonfatal CVD 0.77 (0.69–0.87).

CONCLUSIONS This observational study shows that LLT is associated with 22–44% reduction in the risk of CVD and cardiovascular death among individuals with type 1 diabetes without history of CVD and underlines the importance of primary prevention with LLT to reduce cardiovascular risk in type 1 diabetes.

 

Kommentar
Detta är den största observationella studie som är publicerad fram till nu. Den visar en uttalat positiv effekt av lipidsänkande behandling vid primär prevention av typ 1 diabetes patioenter. Patienterna hade en medelålder av 39,4 år. Att behandla ger substantiellt minskad morbiditet och mortalitet.

Aktuella riktlinjer för T1DM rekommenderar utskrivning av statiner till patienter 40 år eller äldre. Aktuell studie har inte speciellt analyserat statineffekt på individer under 40 år, också pga relatuivt få hårda endpoints i gruppen under 40 år.  

Nyhetsinfo

www red DiasbetologNytt

 

 

 

One day a 31-year-old woman who had recently been hospitalized and subsequently diagnosed with type 1 diabetes came into our diabetes clinic for education. She had been discharged from the hospital less than a week prior to coming to our clinic.

She was frustrated when she arrived, as her blood sugars had become increasingly elevated after leaving the hospital. She had called her primary care physician and he instructed her to increase her dose of long-acting insulin. Still, her blood sugars had not improved.

During our office visit, she told me that her abdomen felt a little wet after each injection. I asked her to demonstrate how she injected her insulin. She took her insulin pen from her purse, put on a fresh pen needle, took off the outer cap and neglected to take the inner cover off the needle. She then proceeded to dial up a few units of insulin and attempted an injection. It soon became evident why her blood sugars had escalated.

During her hospital stay, the nurses taught her to inject insulin using hospital issued, autoshield pen needles. These pen needles have a protective cover that does not expose the needle.

I soon understood why she did not realize that the inner cover was a barrier between her pen needle and her medication. This patient was not shown what a standard pen needle looked like or how to use one. When I instructed and demonstrated how to properly use an insulin pen, she burst into tears. She was upset that she had lost ground, that she had not been feeling well, and had wasted so much insulin!

Lessons Learned:

         There is much to gain from asking our patients to demonstrate how they inject insulin, how they check their blood sugar, or use any diabetic equipment. It can be time well spent!

         Request a return demonstration for any new skills you teach during diabetes education.

                  Contact the hospital if an occurrence such as this happens. Our hospital responded by including insulin pen/needle use in the training for newly diagnosed patients with diabetes.

 

From Diabetesincontrol.com

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

I två separata studier, som nyligen publicerats i den ansedda tidskriften The Lancet, har forskare analyserat en mängd befolkningsstudier och konstaterat att andelen vuxna män och kvinnor med diabetes eller övervikt ökat stadigt sedan 1980 respektive 1975. I studierna ingår forskning gjord vid Umeå universitet i den Väster- och Norrbottenbaserade MONICA-studien.

– Vad som beskrivs i Lancet är en global ökning av andelen diabetessjuka och överviktiga som är skrämmande läsning, säger Stefan Söderberg, som är forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och forskningsansvarig för MONICA-studien i Västerbotten.

– Även om vi i Sverige inte sett en lika dramatisk ökning de senaste 40 åren så har andelen vuxna med diabetes och fetma ökat även här, vilket vi i detalj kunnat följa i MONICA-studien. Men ser vi till diabetes så har antalet personer med diabetes i världen nästan fyrdubblats under perioden, om vi räknar med befolkningstillväxt och en högre medellivslängd. Detta får såklart stora samhällsekonomiska konsekvenser, speciellt i de särskilt drabbade låg- och medelinkomstländerna.

Ökad andel vuxna med diabetes

En av de publicerade studierna fokuserade på globala diabetestrender mellan 1980 och 2014. Totalt analyserades 751 befolkningsstudier med 4,4 miljoner vuxna deltagare i 146 länder. Studien konstaterar bland annat att:

andelen män med diabetes fördubblades från 4,3 procent 1980 till 9 procent 2014 medan andelen kvinnor med diabetes växte från 5 till 7,9 procent.

Andelen diabetessjuka 2014 var lägst i nordvästra Europa och högst i Polynesien och Mikronesien, där nästan 25 procent av den vuxna befolkningen hade diabetes.

Ökad andel överviktiga

I den andra studien undersöktes globala trender i Body Mass Index (BMI) mellan 1975 och 2014. Forskarna analyserade 1 698 befolkningsstudier med totalt 19,2 miljoner vuxna deltagare i 186 länder. Resultaten visade bland annat att:

andelen överviktiga ökade från 3,2 till 10,8 procent bland män och från 6,4 till 14,9 procent bland kvinnor.

andelen personer med morbid övervikt är 0,64 procent för män och 1,6 procent för kvinnor.

det genomsnittliga värdet för Body Mass Index (BMI) ökade under perioden från 21,7 till 24,4 kg/m2 bland män och från 22,1 till 24,4 kg/m2 bland kvinnor.

andelen underviktiga minskade från 13,8 till 8,8 procent av män och 14,6 till 9,7 procent för kvinnor.

andelen överviktiga blev större än andelen underviktiga år 2004 för kvinnor och 2011 för män.

– Studien kring globala vikttrender visar tydligt att om utvecklingen fortsätter så är sannolikheten att vi uppnår de globala målen kring fetma och övervikt lika med noll. Vi kommer också till år 2025 se en skrämmande ökning av andelen kraftigt överviktiga till 6 procent för män och 9 procent för, säger Stefan Söderberg.

30 år med MONICA-studien

I tre decennier har forskare vid Umeå universitet samt Västerbottens och Norrbottens läns landsting samlat in hälsodata och registrerat insjuknande i stroke och hjärtinfarkt inom ramen för MONICA studien (MONitoring of Trends and Determinants in CArdiovascular Disease). Världshälsoorganisationen WHO initierade MONICA studien i början av 1980-talet med syftet att övervaka förekomst av hjärtkärlsjukdom och dess riskfaktorer globalt. 

Norra Sveriges MONICA-studie, som är en fortsättning av detta projekt, är idag en av de få studier i världen som kan ange hur hjärtkärlsjukdomar och diabetes samt riskfaktorer för dessa, såsom övervikt, utvecklas över tid. I MONICA-studierna ingår:

över 18 000 hjärtinfarkter och 21 000 fall av stroke

sju befolkningsundersökningar med totalt 12 000 slumpmässigt utvalda individer

långsiktigt insamlad hälsodata med hög deltagarfrekvens (på 69-81 procent)

Läs Lancet-artikeln om globala diabetestrender

Läs Lancet-artikeln om globala vikttrender bland vuxna

Läs en sammanfattande rapport om 30 år med MONICA-studien

Om de publicerade studierna:

The Lancet, artikel: Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 million participants. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00618-8

The Lancet, artikel: Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19.2 million participants. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30054-X

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Press-release

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Allmänhetens, inklusive myndigheters, kunskap om typ 1 diabetes hos barn är förödande låg. Trots att det är en livshotande sjukdom. Detta måste förändras, skriver Johnny Ludvigsson i ett debattinlägg.

Nyhetsinfo

www  red DiabetologNytt

I Sverige är Typ 1 Diabetes den vanligaste kroniska (bot 0%) livshotande sjukdomen som drabbar barn och ungdomar – den är tre gånger vanligare än alla cancersjukdomar hos barn (bot 75-80%).

Orsaken bakom Typ 1 diabetes är en gåta. Trots intensiv behandling varenda dag drabbas många barn av livsfarliga, ibland invalidiserande och rentav dödande komplikationer. Lågt blodsocker kan leda till akut medvetslöshet och generella kramper på natten, vilket är oerhört skrämmande.  I ung vuxen ålder hotar blindhet, nervskador, hjärtinfarkt eller dialys på grund av njurar som ger upp.

Många förskolor/skolor tar diabetes på allvar, satsar på personal som får lära sig, ta ansvar. Men detta gäller långt ifrån alla. Dessutom är barn med diabetes olika. Man måste känna igen just det enskilda barnets symtom, hur snabbt blodsockret svänger, hur insulindoser ska justeras… Men när föräldrar följer med till förskolan för att vårda (!) sitt nyinsjuknade barn parallellt med att personalen lär sig, så tolkar Försäkringskassan det som att föräldrarna inte (!)  ”vårdar sitt sjuka barn”, utan endast undervisar personal, med den befängda slutsatsen att VAB inte gäller. Föräldrarna får ta semester! Föräldrarna 

uppfyller kriterierna för utbrändhet på grund av ständig oro, störd sömn, att alltid behöva ta ställning till mat, aktivitet, blodsocker, insulindoser. Dygn efter dygn!  Människor utanför familjen förstår inte.  Och media späder på okunskapen: ” Jag kan äta ett kilo glass utan problem” var den feta rubriken i Metro. En ung kille med diabetes berättade visserligen om sin oro, men ville vara som alla andra. Och bidrar till okunskapen genom att hävda att man ”lever normalt”, vilket är lögn, eller kan leda till katastrof. Okunskapen är livsfarlig! Diagnos ställs för sent, akuta livsfarliga diabeteskomplikationer handhas fel, familjer/patienter får inte stöd.

De senaste veckorna har LCHF-kost  diskuterats flitigt. En kost som är livsfarlig för barn med Typ 1 diabetes. Ofta får man höra att om man bara ”sköter sig” går det bra, man kan äta vad som helst, leva som alla andra – men det stämmer inte. Samhällets oförstånd bidrar till bördan för de barn som har drabbats av diabetes och deras familjer. Återigen: diabetes är en livshotande sjukdom.

Allmänhetens stöd till forskningen om sjukdomen är förvånansvärt låg. 2014 fick Barncancerfonden in 275 miljoner, Barndiabetesfonden fick in 10 miljoner. Det är bra, men kan bli bättre. Okunskapen om diabetes är  skrämmande stor.

Regnell SE, et al. Diabet Med. 2016;doi:10.1111/dme.13115.

Children with type 1 diabetes — even with a short disease duration — have smaller pancreatic volume vs. children without diabetes, but the size difference is not associated with pancreatic fat fraction, according to recent study findings.

In an imaging analysis of 51 children with and without diabetes, Simon E. Regnell, MD, a PhD student at Lund University Clinical Research Center in Malmö, Sweden, and colleagues analyzed pancreatic volume and fat fraction in 22 children aged at least 10 years with type 1 diabetes and no known exocrine pancreas disorders (10 girls; mean age, 14 years; mean diabetes duration, 5.9 years) and 29 controls (18 girls; mean age, 12 years) using MRI between May 2012 and November 2013. Researchers found pancreatic volume was 27% smaller in children with type 1 diabetes (median, 34.9 cm³) vs. controls (47.8 cm³; P < .001). No between-group differences were found for pancreatic fat fraction (1.34% vs. 1.57%; P = .891).

Pancreas volume correlated positively with age in controls (P = .033), but not in children with diabetes (P = .649). Pancreas volume also did not correlate with diabetes duration, but it was associated with units of insulin per kilogram of body weight per day (P = .048).

In a linear model relating pancreas volume to age, body surface area and units of insulin per kilogram of body weight per day, the effect of insulin per kilogram per day was independent of the other two variables (P = .009)

“Our observation that the daily insulin dose in relation to body weight correlated with the pancreas volume may suggest that the pancreas atrophies as the body produces progressively less insulin during the subclinical loss of [beta]-cell function, but [can] be maintained once systemic insulin levels have been normalized by therapeutic administration after diabetes onset,” the researchers wrote. “This would be consistent with the hypothesis that reduced pancreas size in type 1 diabetes is caused by the missing trophic effect of insulin on pancreatic tissue.”

Disclosure: The researchers report no relevant financial disclosures.                                                        

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks