EASD

Monolog om monogen diabetes

På tisdagseftermiddagen höll årets Albert Renold-pristagare Andrew Hattersley, en välbesökt föreläsning om monogen diabetes och insikter i betacellsfunktion.

Andrew Hattersley är professor vid universitetet i Exeter, Storbritannien och fick priset för sin banbrytande forskning om monogen diabetes. Till exempel neonatal diabetes och MODY (maturity onset diabetes of the young), som ofta misstolkas som typ 1- eller typ 2-diabetes och därmed också felbehandlas.

Andrew Hattersley inledde med att tacka för priset.

– Jag har alltid sett mig själv som en kliniker som sysslar lite med genetik. Därför är det en otrolig ära att få ett pris avsett för en riktig vetenskapsman, sa han.

Därefter tog han med åhörarna på en resa genom sin karriär och vägen till bättre kunskap om monogen diabetes.

Se föreläsningen:

http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/insights-into-the-beta-cell-from-patients-with-monogenic-diabetes

Ett stort tack till Dagens Medicin som möjliggör denna video-lecture

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks