Postkonferens diabetes - höjdpunkter från EASD och ADA
 
Dagens Medicin arrangerar i samarbete med Svensk Förening för Diabetologi en postkonferens om diabetes med de viktigaste nyheterna från två av årets stora diabeteskongresser, European Association for the Study of Diabetes, EASD, 11-15 september 2017, Lissabon, och American Diabetes Association, ADA, 9-13 juni, San Diego.
 
Välkommen till ett seminarium fredagen den 27 oktober.
 
Ta del av de senaste rönen om diabetes inom utvalda områden, presenterade av ledande svenska experter. Vilken betydelse har de vetenskapliga framstegen för utvecklingen av svensk diabetesvård?
 
Ur programmet
08.50 Registrering med kaffe och smörgås.

09.30 Välkommen.Moderator: Stig Attvall, docent, överläkare, Diabetescentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
 
09.35Ur programmet:
Björn Eliasson, adjungerad professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.Jarl Hellman, överläkare, sektionen endokrinologi och diabetesvård, Akademiska sjukhuset, Uppsala.Mona Landin-Olsson, professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus, Lund.Margareta Hellgren, med dr, allmänläkare, Närhälsan Södra Ryd, Skövde.Karin Filipsson, med dr, specialistläkare endokrinologi, Skånes universitetssjukhus, Lund.Diskussion: Vilken betydelse har de vetenskapliga framstegen för utveckling av svensk diabetesvård?Teknik och diabetesBehandling av typ 2-diabetes - ny kunskap och forskning ur ett primärvårdsperspektiv.Insulin - nya möjligheter.Diabetes och hjärt-kärlkomplikationerNya diabetesläkemedel och riktlinjer – en uppdatering
 
14.20Postkonferensen avslutas.
 
Anmälan
 
Deltagaravgift - välj kategori
Jag är anställd eller förtroendevald i sjukvården, företräder en myndighet eller patientorganisation och betalar 1695 SEK exkl. moms
Fritt för medlemmar i Svensk förening för diabetologi. Gäller endast anställda i sjukvården. 0 kr.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks